Matomo - Web Analytics

Husets historie

EN FREDET, NEDLAGT BANEGÅRD

Hotellet ”Alter Kreisbahnhof” befinder sig i en fredet og nedlagt banegård i Slesvig. Da det stadigvæk var en banegård forløb sporene direkte bag ved huset. I dag er denne strækning nedlagt og skinnerne fjernet. For at huske denne tradition, blev et lille sporafsnit genopbygget, hvorpå der nu befinder sig vores terrasse.

OMFATTENDE RESTAURERING OG MODERNISERING

2004 blev hele bygningen ombygget til et hotel og udrustet med moderne teknologi. Husets historiske elementer, som træbjælker, panelbeklædningen i restaurantet og de skønne trappeopgange i tårnene blev restaureret og vedligeholdt. 2012 blev huset igen totalt renoveret, og siden 2016 har vi et ekstra gæstehus med 15 doppeltværelser.

SKABER ARBEJDER FOR HANDICAPPEDE MENNESKER

Siden 2004 tjener projektet fremmelsen af handicappede mennesker. Hotellet ”Alter Kreisbahnhof” blev grundlagt med målsætningen, at give arbejde til handicappede mennesker, der pga. deres handicap har problemer på det normale arbejdsmarkede. I dag arbejder der ca. 55 mennesker med og uden handicap sammen om at tilfredsstille vores gæster.